Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Listen to the new album of Hildr Valkyrie

Visit Hildr Valkyrie's Bandcamp page for a free preview of the new album "Revealing the Heathen Sun"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου