Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Brand New Bandcamp Page

Except the new facebook page you can now visit the brand new bandcamp profile of Hildr Valkyrie and explore her music at https://hildrvalkyrie.bandcamp.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου