Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Join the Official Facebook page


Join the Official Facebook Page of Hildr Valkyrie for the Lasterst News and Updates!

This page was created by Axel and thanks to him Hildr Valkyrie had a presence on Facebook. Since 2013/07/03 Axel kindly passed the page to Hildr Valkyrie herself and now it is running Official.

We are looking forward for your Support! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου